Mary Matha Arts & Science College

Achievements

Year Name Course Rank/ Position University
2002 UshaKumari K B.Sc. Mathematics III Rank Kannur University

Name Year of Study
Sanooja P S 2021-2023
Diya Xavier 2019-2022
Amrutha EP 2018-2021
Anusree N V 2017-2020
Midhuna V Ajith 2016-2019
Jithin C T 2015-2018
Nimmy Johnson 2014-2017
Nayana N P 2013-2016
Sneha C 2012-2015
Ashlin Mathew P M 2011-2014
Akhila Vijayan, Anjana C S, Vishna P 2010-2013
Jaismol Sebastian 2009-2012
Alphonsa V M 2008-2011
Bizin Benny 2007-2010
Shiji Paul 2006-2009
Remya Chandran 2005-2008
Anjusha Mary M 2004-2007
Soumya M R 2003-2006
Josna Joseph 2002-2005
Jissin Jose 2001-2004
Neena V 2000-2003
UshaKumari K 1999-2002
Shalini Mathew 1998-2001
Praveen V 1997-2000
Sarath Sasi 1996-1999
Joycee Joseph 1995-1998
Name Year of Study Percentage
Kavya K C 2021-2023 -
Ashmila 2020-2022 -
Shahina C A 2019-2021 -
Jinisha T 2018-2020 -
Anupriya M S 2017-2019 -
Anju M 2016-2018 -
Filmy George 2015-2017 -
Hairunnisa K 2014-2016 -
Hairunnisa K 2014-2016 -
Anjana C 2013-2015 -
Bincy Mathew 2012-2014 -
Sumitha P 2011-2013 -
Jaisy P J 2010-2012 -
Padmaseelan V P 2009-2011 -
Divya P K 2008-2010 -
Rachana 2007-2009 -
Nivya Joy 2006-2008 -
Dimple Thomas 2005-2007 -